Školení

Školení odporového svařování pro:

ukončené osvědčením o absolvovaném školení.

 

Školení lze provádět u zákazníka nebo v našem školicím středisku.

kancl 1