KONSTRUKCE A VÝROBA ROZVADĚČŮ

Vyrábíme rozváděče a rozvodné skříně pro pracovní stroje, průmyslovou automatizaci

Pro zákazníky zhotovíme rozváděče a rozvodné skříně dle předem dodané technické a výkresové dokumentace. Zároveň nabízíme možnost vypracování technické a výkresové dokumentace naší projekční kanceláří.

Konstrukce a přístrojové vybavení rozváděčů:

Skříně pro rozváděče používáme oceloplechové nebo plastové od předních světových výrobců – Rittal - případně dle přání zákazníka.

Do skříní a rozvodnic jsou osazovány přístroje podle projektové dokumentace a přání zákazníka.

Kabeláž a propojení přístrojů je vedena v plastových žlabech.

Při montáži skříní je postupováno dle norem ČSN.

Pro přehlednost a diagnostiku jsou vodiče ve svorkovnicích a svorkách přístrojů označovány směrovým značením nebo kódy na přání zákazníka.

Ke každému rozváděči zákazník obdrží protokol o kusové zkoušce včetně ES-prohlášení o shodě.

Projekce

Zabýváme se projektováním elektrických zařízení, rozváděčů a návrhem řízení technologií v oboru průmyslová automatizace.

Pro vytváření schémat používáme standard EPLAN EEP8.

Naše projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu s popisem technologie a jejího řízení, postupy a výklady dle ČSN, specifikaci přístrojů a elektromontážního materiálu, seznam kabelů, schéma zapojení rozváděčů, seznam vybavení rozváděčů, schéma technologie a další výkresy potřebné k montáži zařízení. Při programování vycházíme z požadavků konstruktéra nebo technologa, projektové dokumentace, osobní obhlídky, praktických zkušeností, nebo dle přání a požadavků zákazníka.