Jednoúčelové stroje

Společnost WPS navrhuje a vyrábí odporové svařovací stroje pro různé úkoly a s různými výkonovými stupni. Odporové svařování vyžaduje specifickou analýzu každého požadavku přicházejícího od koncových uživatelů, jejímž cílem je navrhnout a vyrobit nejvhodnější aplikaci pro správné ustavení a zavaření dílů dle potřeby klienta. Odporové svařování může být spojeno s automatickými zařízeními, indexačními stoly nebo robotickými řešeními, aby se urychlily operace a zároveň se omezila pracovní síla. Speciálně pro svařování automobilových dílů jsou nezbytné další kontroly tlaku, ohřevu a průniku v reálném čase, aby bylo možné certifikovat kvalitu každého výstupu. Shromažďování těchto údajů pro každý cyklus umožňuje nákladné sledování výrobního procesu.

Již desítky let dodáváme vysoce kvalitní svařovací stroje vyznačující se především svoji robustností a vysokou životností. Tam, kde již nestačí sofistikované standardy, sbíráme dlouholeté zkušenosti a využíváme je při navrhování vašich speciálních potřeb pro budoucnost. Společně přicházíme s ekonomickým a nejoptimálnějším technickým řešením pro vaše výrobky a výrobní provozní podmínky. Naší předností je vysoce kvalitní a odborný servis se systémem zpětné vazby do vývoje našich zařízení. Zvyšte svou produktivitu díky rychlému a bezporuchovému provozu, správně vyškolenému personálu a zamezení prostojů - stojíme na vaší straně s nejlepšími možnými zkušenostmi, kvalitními stroji WPS a celou škálou služeb jako partner v oblasti odporové svařovací techniky.

Zlepšete kvalitu svých výrobků a eliminujte chyby využitím přesných a dobře otestovaných svařovacích strojů WPS vyladěných přesně podle potřeb vašeho materiálu. Racionalizujte procesy díky plánování, úzké komunikaci, automatizaci a optimalizované rychlosti uvnitř vašeho pracovního procesu - WPS navrhuje a vyvíjí potřebné vysoce komplexní výrobní buňky a speciální zařízení.

Na klasických frézkách obrábíme jednodušší tvary v kusové výrobě s přesností +/- 0,05 mm.

Na klasických frézkách obrábíme jednodušší tvary v kusové výrobě s přesností +/- 0,05 mm.

Celá výroba probíhá na klíč. V rámci projektu zajišťujeme následující služby:

vedení projektu
plánování
simulace
konstrukce
výroba a montáž
3D kontrola
programování PLC
instalace u zákazníka
zprovoznění zařízení